Araştırma Görevlilerimiz

Araş. Gör. Dr. Fatih Özdinç (Görevlendirme) (fatihozdinc@gmail.com)

Araş. Gör. Dr. Nihan Akkocaoğlu Çayır (nihan.akkocaoglu@hacettepe.edu.tr)

Araş. Gör. İrem Akçam Yalçın (iakcam@hacettepe.edu.tr)

Araş. Gör. İbrahim Akar (ÖYP) (ibrahim.akar@hacettepe.edu.tr)

Araş. Gör. Nuri Barış İnce (ÖYP) (nbaris.ince@hacettepe.edu.tr)

Araş. Gör. Ayşegül Avşar Tuncay (ÖYP) (aaysegul@hacettepe.edu.tr)

Araş. Gör. Derya Can (ÖYP) (derya.can@hacettepe.edu.tr)

Araş. Gör. Nergiz Kardaş (n.kardas@hacettepe.edu.tr)
 

 
Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
06800 Beytepe Ankara