Araştırma Görevlilerimiz

Araş. Gör. İrem Akçam-Yalçın (iakcam@hacettepe.edu.tr)

Araş. Gör. Nihan Akkocaoğlu-Çayır (nihan.akkocaoglu@hacettepe.edu.tr)

Araş. Gör. İbrahim Akar (ÖYP) (ibrahim.akar@hacettepe.edu.tr)

Araş. Gör. Nuri Barış İnce (ÖYP) (nbaris.ince@hacettepe.edu.tr)

Araş. Gör. Ayşegül Avşar-Tuncay (ÖYP) (aaysegul@hacettepe.edu.tr)

Araş. Gör. Nergiz Kardaş (n.kardas@hacettepe.edu.tr)

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
06800 Beytepe Ankara